Mere klima på skoleskemaet i Skanderborg Kommune

Image

Alle folkeskoler i Skanderborg Kommune kan indtil 1. juni søge op til 100.000 kroner til styrket klima- og naturundervisning.

Frem mod 1. juni kan alle folkeskoler i Skanderborg Kommune søge op til 100.000 kroner til klimaskole. Pengene kan for eksempel bruges til at lave nye undervisningsforløb i klima og natur, eller til at etablere udefaciliteter som køkkenhaver, blomsterenge eller små skovarealer, der kan bruges i undervisningen.

10 af kommunens folkeskoler har været med til at designe konceptet for projektet, der lægger vægt på, at aktiviteterne i klimaskolen skal passe til den enkelte skoles værdisæt, dagligdag og omgivelser. En af dem er Bjedstrup Skole, hvor man har gode erfaringer med udeskoledage:

»Vi har fra starten prioriteret udeskole højt i forhold til både personalemæssige og økonomiske ressourcer, og vi har opbygget faste udendørs læringsmiljøer, som er kendte for både børn og voksne. I øjeblikket arbejder vi på at udvikle et større samlet område, der kan blive en ny ramme for mange af vores udeskole og klimaskole aktiviteter, og vi regner bestemt med at søge Klimapuljen,« siger skoleleder Lars Søgaard Andersen.

Alle ansøgninger til klimaskole bliver vurderet og besvaret inden sommerferien, så skolerne kan begynde arbejdet med styrket klima- og naturundervisning i det nye skoleår.

Med til projektet hører også en kortlægning af allerede eksisterende naturområder og lokaliteter i kommunen, der kan bruges til klimaundervisning på forskellige klassetrin, f.eks.skove og forsyningsvirksomheder.

Fakta
• Byrådet i Skanderborg Kommune har i 2021 afsat 1,7 mio. kr. fra Klimapuljen til etablering af klimaskole og klimaskov.
• Klimaskoven er et separat projekt, der skal danne ramme om klima- og naturformidling for både offentlighed og skoler.
• Klimaskolen etableres lokalt på kommunens folkeskoler og skal styrke klima- og naturundervisningen både under og efter projektperioden.
• Skolerne medfinansierer egne projekter med 20% og deltager i netværksaktiviteter med henblik på videndeling og sparring.

Læs Galten Folkeblad 28. april 2021

Del på
SuperBrugsen Galten

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-