Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis

Kæmpemøller opstilles vest for Låsby

Tre nye vindmøller, der rækker næsten 150 meter i vejret, er i øjeblikket ved at blive opført vest for Låsby.

Låsby-området er i færd med at blive tilføjet et nyt "vartegn"- eller rettere tre.

På marker sydvest for Flensted, og syd for motorvejen, er tre kæmpemøller ved at skyde i vejret, placeret i en lige linje cirka 200 meter syd for motorvejen.

Hvert mølletårn er opbygget af tre cirka 30 meter lange elementer, som monteres oven på hinanden og forsynes med en møllehat, hvor tre cirka 60 meter lange møllevinger monteres.

Skønt byggeriet i sagens natur kræver assistance af meget og tungt grej så går opstillingen rask frem, og noget hurtigere end forarbejdet. 

Således har det taget adskillige år at få projektet på plads. Oprindeligt – i 2010 – var 44 områder i Skanderborg Kommune udpeget som mulige placeringer til vindmøller, men i 2016 var området ved Låsby det eneste tilbageværende i vindmølleplanen.

Produktive møller

Opstillingen af kæmpemøllerne varetages af Vestas for firmaet SFP Wind Denmark. Det har krævet et omfattende forarbejde, herunder etablering af markveje og udlægning af cirka 1000 kvadratmeter kørefaste plader således at ikke blot vindmølleelementerne, men også cirka 100 læs beton til hvert møllefundament, har kunnet føres frem til byggepladsen.

Når de tre produktive møller sættes i drift, forventes de i en 20-årig periode at kunne producere el til cirka 7875 husstande.

Til sammenligning vil hver af møllerne producere næsten seks gange så meget elektricitet som de hidtidige to langt mindre møller, som erstattes af de tre mastodonter.

Læs Galten Folkeblad 2. januar 2018