Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Ambitionsniveauet er højt hos den projektgruppe under Projektforum Galten-Skovby, der arbejder med at forskønne og profilere Galten-Skovby og omegn gennem plantning af 1000 træer. På sigt er det tanken at alle indfaldsveje skal byde på en grøn velkomst. Form og omfang kan variere og ud fra de stedlige forhold.

Ingen indfaldsveje uden grøn velkomst

De første skridt er taget til realisering af projektet om Galten-Skovby som "de 1000 træers by".

Projektforum Galten-Skovby afholdt generalforsamling forleden. Inden den formelle del blev der traditionen tro indledt med et inspirerende oplæg. I år var det  Arne Nielsen og Lars Eg Hoppe, der fortalte om projektet med at gøre Galten-Skovby grønnere, helt specifik med at få plantet 1000 træer i Galten-Skovby, en idé som blev fostret i forbindelse med sidste års §17.4-udvalgsarbejde i kommunalt regi.

Arne Nielsen havde gravet i områdets historie, og viste via mange gamle kort, hvordan området har udviklet sig. Og hvordan hovedvejen i 1855, jernbanen i 1902, Gyvelhøjskolen i 1962 med flere begivenheder har været med til at lave den by og det området vi nu bor i. Gamle billeder viser også, at vi tidligere har haft mange vejtræer. 

Set udefra har vi nu en god byplan der har Århusvej/Silkeborgvej som en fordelingsvej og  Skovlundvej,  Smedeskovvej og Søringen fungerer som omfartsvej.

Lars Eg Hoppe, der for et par år siden var idémand og tovholder i forbindelse med etableringen af Skovbyskoven, fortalte om, hvor meget træer betyder for den fysiske velbefindende. Træer er med til at holde luften ren og frisk. Vi skal derfor sikre os, at det fysiske bymiljø bliver grønt og sundt at leve i, hvilket kan være med til at give gode livsbetingelser.

Derfor er der i Projektforum Galten-Skovby-regi nu lavet et lokalt samarbejde med det formål, at få plantet 1000 træer i Galten-Skovby. 

Målet er, at indfaldsvejene fremtræer grønne og indbydende.

I første omgang tages der skridt til at forskønne strækningen Silkeborgvej-Århusvej. Skanderborg kommune tager førertrøjen og planter træer på udvalgte strækning langs Silkeborgvej under skyldig hensyntagen til trafiksikkerheden.

Dette projekt kan efterfølgende bruges som demonstrationsmodel. 

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 26. marts 2018