Harlev-fredning vedtaget i Aarhus byråd

Image
Harlev-fredning vedtaget i Aarhus byråd
Tåstrup sø udgør næsten centrum i det 221 hektar store område, som Aarhus Kommune nu indstiller til fredning af.
Aarhus Byråd har vedtaget Harlev-fredningen, der gælder 221 hektar mark, sø, mose og skov sydvest for Harlev.
Sagen har verseret i tre år og givet anledning til en række protester fra lodsejerne i området. Forleden blev det imidlertid endeligt vedtaget i Arhus Byråd at gå med som sagsrejser sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Skanderborg Kommune.
Harlev-fredningen omfatter et område på 221 hektar sydvest for Harlev med Stjær Stenskov og Søskov, Lillering Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose. 
Det er fredningens sigte at bevare og forbedre natur- og landskabsværdierne i området samt at skabe et større sammenhængende naturområde. Danmarks Naturfredningsforening betegner området som en rigtig perle, hvis værdier almenheden bør have adgang til at opleve. Derfor skal adgangen til området forbedres med stier.  
Justeringer efter høringssvar
Ikke alle de berørte i området giver opbakning til alle fredningens bestemmelser. Det viser høringen hos lodsejere, jagtforeningen og fællesrådet. Og på baggrund af høringssvarene er der justeret i fredningsforslaget. 
En sti er fjernet, skydebanen tillades at fortsætte og rosenhaven hos Knud Pedersens Planteskole undtages ligeledes af fredningen, så længe den anvendes. Derudover er 17 hektar landbrugsjord undtaget fra dyrkningsmæssige begrænsninger.
Lodsejere kompenseres
For øvrige landbrugsjorde i området gælder fredningsforslagets bestemmelser om, at landbrugsområder skal dyrkes ekstensivt - dvs. uden sprøjtning og gødning. På den måde modvirker Aarhus Kommune samtidig nedsivning af pesticider og nitrat på et område, der rummer store mængder potentielt drikkevand.
De berørte lodsejere vil alle blive kompenseret for tab. Hos Natur og Miljø i Aarhus Kommune siger kalkulationerne, at fredningssagen også i forhold til erstatninger, anlæg af P-pladser og stier vil beløbe sig til to mio. kroner.
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-