Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Galten Varmeværk er tredje-billigst i Østjylland og femte-billigst i Danmark hvad angår levering af fjernvarme.

Galten Varmeværk blandt Østjyllands billigste varmeleverandører

En opgørelse fra Energistyrelsen, refereret i JP Aarhus, viser at Galten Varmeværk er tredjebilligst blandt 70 østjyske fjernvarmeværker.

I henhold til opgørelsen koster det årligt 8.375 kroner at opvarme et gennemsnitshus for forbrugere tilknyttet Galten Varmeværk. Kun Hammel og Hinnerup er billigere med henholdsvis 7.859 og 7.914 kroner.

Dyrest er Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk, nord for Randers. Her koster det 28.377 kroner årligt at få varmet et gennemsnitshus op, men her er man ikke alene om at sælge dyr varme. Faktisk er 23 af de 70 varmeværker, der indgår i opgørelsen, mere end dobbelt så dyre som Galten Varmeværk.

Men hvorfor er man i Galten i stand til at levere varmen så meget billigere end mange af kollegerne?

- Det er vi blandt andet på grund af nogle valg, varmeværket  har truffet omkring effektivisering, modernisering samt det driftsmæssige, forklarer varmemester Finn Sørensen.

- Siden jeg startede i 2004 og frem til nu er prisen sænket med 60 kroner pr. MW, siger Finn Sørensen, der i øvrigt korrigerer opgørelsen fra Energistyrelsen til 8.250 i stedet for de 8.375 kroner for Galten Varmeværks vedkommende.

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad tirsdag d. 3. januar 2012