Galten Valgmenighed fylder 10 år

Image
Galten Valgmenighed fylder 10 år
Galten Valgmenighed har siden 2015 haft til huse i lejede lokaler, der tidligere husede Skovby Brugsforening.
Søndag d. 2. december er der fødselsdagsfest. Galten Valgmenighedhar eksisteret i 10 år, hvilket fejret i forbindelse med en familiegudstjeneste i menighedens lokaler i den gamle Skovby Brugs.
Der er sket meget i de forgangne 10 år. Ved den stiftende generalforsamling i 2008 havde Galten Valgmenighed 33 voksne medlemmer. 
Den første gudstjeneste blev afholdt 1. søndag i advent 2008 i Skovby Forsamlingshus, hvor menigheden lejede sig ind indtil juni måned 2015, hvor menigheden afholdt sin første gudstjeneste i den gamle Skovby Brugs. 
Forinden havde der været en større ombygning af lokalerne, som menigheden selv havde stået for. På det tidspunkt havde menigheden 55 voksne medlemmer, og med de nye lokaler var der plads til vækst.
I dag tæller menigheden 95 voksne medlemmer, og regnes børnene med, er der 154 medlemmer.
Galten Valgmenighed er som valgmenighed en del af Folkekirken og bygger på samme grundlag. Menigheden afholder selv alle udgifter bl.a. til præstens løn og lokaler. De cirka tre gudstjenester hver måneden afvikles ved hjælp af frivillige hjælpere i samarbejde med præst, Martin Eskesen, som har været menighedens præst siden 2014.
Læs Galten Folkeblad 27. november 2018
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block