Forbud mod Sankthansbål fastholdes

I en pressemeddelelse fredag formiddag meddeler Østjyllands Brandvæsen at det gældende forbud mod afbrænding af Sankthansbål fastholdes.
Østjyllands Brandvæsen skriver: 
Med baggrund i en fortsat knastør natur og vegetation i Østjylland fastholdes forbuddet gældende fra den 15. juni. Forbuddet vil derfor være gældende Sankthansaften. Forbuddet vil blive fastholdt, indtil der ikke længere er en forhøjet brandrisiko.
Østjyllands Brandvæsen indførte den 15. juni et forbud mod afbrænding i det fri og afbrænding af bål, herunder også Sankthansbål, i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner.
Vi har i den forgangne uge fået rigtig mange henvendelser fra borgere og foreninger m.v., der anmoder om dispensation til at afholde Sankthansbål. Det er desværre ikke muligt for Østjyllands Brandvæsen at dispensere fra det indførte forbud.
Vi kan dog vejlede om, at det fortsat er lovligt at etablere mindre bålfade med en diameter eller diagonal på op til 120 cm, der er placeret på fliser eller lignende, u-brændbart materiale, og dermed kan der stadig holdes en Sankthansfest, med taler, fællessang og mindre bålfade.
Vi anbefaler, at der fra det mindre bålfade, holdes en afstand på mindst 30 meter til brændbare overflader, så som stråtag, letantændelige stoffer og vegetation m.v.
Der skal også udvises stor forsigtighed ved enhver aktivitet, med ovennævnte mulige afbrænding. Det skal ske kontrolleret, under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en forsvarlig vis, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.
Det anbefales samtidigt, at nærområder eventuelt vandes, og at der forefindes slukningsredskaber i nærheden under aktiviteten.
Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:
Haveaffald (Er i forvejen reguleret i kommunernes affaldsregulativer)Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealerHugstaffald, kvas og lign fra skovbrug,Siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og engeLyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejordBål, herunder sankthansbål 
Følgende undtages:
Grill (trækul, træbriketter og gas)Mindre bålfadeApparater og lignende, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater m.v.Koge og varmeapparater til madlavning
For alle undtagelserne gælder, at dette skal foregå på u-brændbart underlag og at der skal udvises særlig forsigtig opførsel i forbindelse med brug af ild i det fri.
Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
Ophævelse af forbuddet vil ske ved ny annoncering.
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block