Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Godt 100 mennesker deltog i borgermødet i Galten-hallen angående et projekt om boligbyggeri i højden ved Torvet i Galten. Mange tog ordet ved mødet. De fleste var modstandere af byggeriet i den skitserede form.

Borgermøde-deltagere ser gerne en udvikling af Galtens bymidte, men ...

Byg lavere og ryk eventuelt byggeriet helt frem til Torvet. Sådan opfordrede flere ved borgermødet vedrørende byggeri på grunden hvor det tidligere posthus ligger.

Godt 100 borgere var mandag i sidste uge mødt frem til et borgermøde angående planerne om et boligbyggeri på 4-5 etager ved Torvet i Galten, hvor det tidligere posthus ligger.

Grundet knas med lydanlægget skulle man virkelig spidse ører for at høre, hvad der blev sagt, men selv uden brug af mikrofon var modstanden mod projektet – i den præsenterede form og omfang – ikke til at tage fejl af.

Der lød fra flere sider bekymrede ytringer om, at sammenhængen i bybilledet ville gå tabt, både grundet højden og byggestilen, samt at en accept af projektet, der i øjeblikket er i offentlig høring, ville danne præcedens for andet højt byggeri rundt om Torvet, specifikt på den modsatte side, hvor den tidligere Spar-bygning ligger.

Blandt de lokale borgere som tog ordet med kommentarer, var Galten Lokalarkivs leder Erik Korr Johansen. Han oplistede de karakteristika som kendetegner bygningerne i midtbyen, som samtidig illustrerer byens udvikling.

»Først kom banen, så hotellet og elværket. Karakteristiske, gedigne bygninger og alle med taghældning. Det nye vil være for højt og for bredt. Hvis der kommer fem etagers byggeri hele vejen rundt om Torvet, vil det blive en silo uden lys eller luft,« fremførte Erik Korr Johansen og foreslog et byggeri i tre etager med taghældning.

Ryk byggeriet frem mod Torvet

Inden borgerne kom til orde, havde arkitekten Arne Nielsen haft lejlighed til kort at præsentere projektet. Han forklarede, at man som arkitekt gerne ville tegne byggeri som man gerne selv ville bo i. Og det ville han gerne selv.

Det affødte sidenhen en kommentar om, at »... det var fint at arkitekten gerne ville bo i byggeriet, men ville han også bo ved siden af byggeriet.«

Dette med afsæt i de tilstedeværende naboer som udtrykte bekymringer angående skyggevirkninger, indkig til naboer med videre og forudså parkeringskaos på de omkringliggende veje.

Blandt de konkrete ændringsforslag var at rykke byggeriet frem mod Torvet i stedet for at holde facade langs biblioteket. Det vurderede flere også ville gøre det mere attraktivt for butikslejemålene i stueplan.

Skal det realiseres vil det i givet fald kræve såkaldt mageskifte idet parkeringspladsen foran den nuværende posthusbygning ejes af kommunen. Dén mulighed udelukkede ordstyreren Claus Leick, der også formand for Miljø og Planudvalget, Claus Leick ikke.

Han gjorde i omgange opmærksom på, at kommunens administration ikke er hverken fortalere for - eller modstandere af -det konkrete projekt, men at man med lokalplanen blot skaber rammerne for en udvikling af Galten midtby. Udvikling var vist alle de tilstedeværende tilhængere af, men hvorledes rammerne i sidste ende bliver for udviklingen, er det op til politikerne i Skanderborg Byråd at fastsætte.

Det lokale S-byrådsmedlem Karen Lindemann og partifællen, den afgående byrådskollega Kristian Skovhus erklærede sig begge som fortalere for en genovervejelse af især byggehøjden således at projektet blev i 3-4 etager i stedet for som skitseret 4-5 etager.

Samme ønske udtrykte også flere andre blandt de fremmødte.

Højden gør byggeriet rentabelt

Ved mødet blev der udtrykt støtte til projektet i den skitserede højde fra en enkelt af de fremmødte, Jørgen Berntsen. Han konstaterede, at byggeri i 4-5 etager var nødvendigt for at gøre det økonomisk attraktivt for entreprenører.

»Den gamle Spar-bygning har stået tom i fem år uden at kunne sælges. Nu sker der pludselig noget, fordi man åbner for højere byggeri. De første kvadratmeter er rasende dyre, og hvis der kun kan bygges i to-tre etager, så hænger det ikke sammen,« lød det fra Jørgen Berntsen.

Det affødte kommentarer fra flere sider om, at der snarere skulle tages hensyn til byens borgere end til en entreprenør.

Borgmester Jørgen Gaarde tog også ordet og fremførte, at et enigt byråd har byfortætning som et mål i alle kommunens centerbyer, bl.a. for at kunne holde liv i det lokale handelsliv.

Til slut summede ordstyreren op på ytringerne.

»Vi har forstået budskabet. Der er kritik af højden og et ønske om at rykke byggeriet frem mod Torvet. Det er ting, vi vil tage med og kigge på,« konstaterede Claus Leick.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring frem til den 10. januar og kan ses i sit fulde omfang på Skanderborg Kommunes hjemmeside ved at klikke HER

Læs Galten Folkeblad 12. december 2017