Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis

Afbrændingsforbud er ophævet

Østjyllands Brandvæsen har ophævet det afbrændingsforbud som siden 15. juni har været gældende i kommunerne Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus.

Forbuddet blev udstedt i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen). I en pressemeddelelse d.d. skriver Østjyllands Brandvæsen:

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, (herunder tørkeindekset m.v.), ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med tirsdag den 14. august kl. 10:00 gældende for Odder, Skanderborg, Samsø og Aarhus.

6 hurtige ”Spørgsmål & Svar”:

Må jeg brænde mit haveaffald af nu? - NEJ – det skal du fortsat aflevere på genbrugsstationen, som du altid har gjort.

Må jeg brænde mit Sankthansbål, nu? - NEJ - det må kun afbrændes Sankthansaften, men du kan håndtere det som haveaffald.

Må jeg tænde ild i mit bålfad? - JA – du må gerne tænde op i dit bålfad.

Må jeg tænde min terrassevarmer? - JA – du må gerne tænde din terrassevarmer.

Må jeg bruge min ukrudtsbrænder? - JA – du må gerne bruge din ukrudtsbrænder? 

Må jeg bruge min grill ”overalt”? - JA du må bruge din grill overalt, som du altid har brugt den (ikke indenfor!)

Der skal naturligvis udvises forsigtighed ved enhver aktivitet med afbrænding.

  • Aktiviteten skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
  • Afbrænding skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.
  • Afbrænding må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.
  • Afbrænding må ikke finde sted i hård vind eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.
  • Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, af tørt, rent træ, træbriketter m.v., der ikke er affald (”hyggebål”, spejderbål m.v.), skal finde sted i overensstemmelse med de generelle forsigtighedsbestemmelser
  • Som nævnt ovenfor, og i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.
  • Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, må ikke finde sted i en carport, under overdækninger eller lign., medmindre disse er fremstillet med henblik herpå.

Ovenstående er uddrag af Bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12/2014, ”Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.”.